Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Så mogna är företagen för projekt

Varje år mäts SPI - Svenskt Projektindex. SPI ger en bild av hur moget ett företag är på att driva projekt. För att framgångsrikt kunna genomföra projekt med hög kvalitet och god lönsamhet behöver hela verksamhetens ha en viss projektmognad.…

Läs mer
Back To Top