Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ny verksamhetschef på Svenskt Projektforum

Svenskt Projektforum har anställt Pia Lundgren som Verksamhetschef. Pia kommer närmast från en tjänst som Generalsekreterare på Ronald McDonald Barnfond. - Vi är mycket glada att Pia börjar som verksamhetschef. Detta ger stabilitet i föreningens fortsatta utveckling i vår strävan…

Läs mer

Förbered din certifiering

Lägg grunden för en lyckad certifiering. För alla nivåer av IPMA certifiering är det till stor hjälp att repetera inför processen och att reflektera över projektledarrollen. Det görs bäst med hjälp av Kompetens i projektledning, vårt eget material för självutvärdering.…

Läs mer

Ny verksamhetsansvarig

Pia Lundgren har tackat ja till tjänsten som verksamhetsansvarig på Svenskt Projektforum. Hon har tidigare erfarenheter från den ideella sektorn, som generalsekreterare för Ronald McDonald barnfond, där hon arbetade med finansieringen och uppförandet av det femte barnsjukhuset i Uppsala. Hon…

Läs mer
Back To Top