Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Smarta appar för projektledaren

Cisco Webex Meetings Möten är en naturlig och ganska så betydande del av en projektledares vardag. I många projekt arbetar man från olika platser. Deltagarna kan jobba från kontor i både Sverige och utomlands, hemifrån eller på resande fot. Att…

Läs mer

Vad gör chefen när projektet krisar?

En projektledare är oftast en engagerad person. Studier visar dock på att ett starkt engagemang kan förvandlas till något negativt i krissituationer. Istället för att engagemanget genererar energi kan den förbrukas vid en svår situation. Ett starkt stöd från chefen…

Läs mer

Projektnätverk: Metod och Modell

ADKAR - är en modell för förändringsledning. På nästa Projektnätverk: Metod och modell den 12 mars har vi bjudit in Maria Björk för att prata mer om den modellen. Projektnätverket är öppet för alla som är medlemmar i Svenskt Projektforum.…

Läs mer
Back To Top