Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektskolan – del 9

RISKHANTERING Riskhantering vid projektarbete En risk är en framtida osäker händelse som ger negativa effekter och som utlöses av en brist. Riskhantering innebär identifiering av den brist som utlöser risken, beräkning av sannolikhet att risken inträffar och bedömning av riskens…

Läs mer

Stärk konkurrenskraften genom IPMA Certifiering

Det blir allt vanligare med krav på certifierade projektledare vid upphandlingar och rekryteringar. Fördelar med certifikat: uppfyller kunder och leverantörers krav på certifikat ger försprång på arbetsmarknaden är en kvalitetssäkring till nytta om man vill bli coach/ mentor ökat arvode…

Läs mer

Project Manager of the the month

IPMA Young Crew Sweden welcomes you to join their monthly event "Project Manager of the month" This month: Karin Appelgren, who has over 20 years experience of project management and leading international teams. Karin will talk about her experiences in…

Läs mer

Projektskolan – del 8

STYRGRUPPEN Den viktiga styrgruppen Projektledaren har ansvaret för att projektet löper som planerat och att projektmålen genomförs så att de önskade effekterna nås. Men projektledaren behöver både en fungerande projektgrupp och styrgrupp för att lyckas. Styrgruppen är projektledarens stöd. Tre…

Läs mer

IPMA® Certifiering online

IPMA®certifikatet är ett internationellt erkänt sätt att bevisa kompetens inom projekt-, portfölj-och programledning och öka ditt värde som projektprofss. Nu sker hela certifiering on-line. IPMA certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som…

Läs mer

10 egenskaper hos bra ledare

2008 lanserade ett internt team på Google Project Oxygen – en insats för att avgöra vad som gör en chef bra på Google. Från denna forskning identifierades åtta beteenden som är vanliga bland högpresterande chefer, dessa införlivades i chefsutvecklingsprogram. Genom…

Läs mer

Den digitala revolutionen

-Jag älskar paradoxen kring digitalisering för ju mer vi digitaliseras desto viktigare blir elementen kring det mänskliga. De tre sanningarna kring digitalisering; tanken kring att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och det kan antingen bli ett hot eller…

Läs mer

IPMA® Certifiering online

IPMA®certifikatet är ett internationellt erkänt sätt att bevisa kompetens inom projekt-, portfölj-och programledning och öka ditt värde som projektprofss. Nu sker hela certifiering on-line. IPMA certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som…

Läs mer
Back To Top