Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ta reda på mer om projektmetoder och modeller

Det finns mängder av olika projektmetoder och modeller för att bedriva olika typer av projekt. Hos våra medlemmar finns en stor önskan att få mer information om dem och därför startar vi ett projektnätverk kring projektmetoder under hösten 2014 där…

Läs mer

D 100 mingel på kansliet

Svenskt Projektforum har nu inlett sin etthundrande D-certifieringsomgång. Det firade vi med snacks och bubbel på kansliet tillsammans med de nya kandidaterna. Varje år genomför sexhundra personer en IPMA certifiering. Det ger ett bevis på beteende och kompetens inom ämnet,…

Läs mer

Lär dig mer om Projektkontor i höst

Vårt populära Projektnätverk: Projektkontor fortsätter i höst och vi planerar fyra olika träffar i höst. Under träffarna bjuds olika personer in som berättar om deras arbete kring projektkontor. Som nätverksdeltagare kan du även vara med själv och sätta agendan. För…

Läs mer

Kollaborativ e-lärande i projektledning

Många projekts vardag handlar om att hantera utmaningar över geografiska avstånd och tidszoner tillsammans med kollegor som man sällan eller aldrig träffar. Forskning visar att mer än hälften av virtuella team inte lyckas nå sina strategiska eller operativa mål. De…

Läs mer

Belöningar driver vårt beteende

PROJEKTVERKTYGSDAGEN 2014Katarina Gospic, hjärnforskare, Brainbow Labs, talade om hjärnans olika system. Hon menar att belöningar är det som driver oss framåt. Den kortsiktiga reptilhjärnan dominerar över de mer långsamma strategiska delarna. Snabba omedelbara tillbakakopplingar och direkta belöningar är mer attraktiva…

Läs mer

Grundvärderingar som skapar Scaniakulturen

PROJEKTVERKTYGSDAGEN 2014Anna Linnersten och Anna Östh, Scania IT, talade om hur man hanterar projektstyrning på Scania IT, ett projektstyrningssystem de tagit fram tillsammans med Tieto PPS.    Scania IT använder sig av ett system som heter PULSEN. Det kan hantera hundra…

Läs mer

Nyckeln till projekthälsa

Samspelet mellan ledning och projektledare Det hänger mycket på projektledaren om projektet ska bli lyckat. Med klara och tydliga förväntningar, men även ett starkt stöd från ledningen är förutsättningarna bättre. Vad karaktäriserar en bra projektledare? I förra numret av Projektvärlden…

Läs mer
Back To Top