Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Reskill – upskill

Eftersom verkligheten hela tiden förändras växer behovet av att lära om och lära nytt för att vara gångbar på en alltmer snabbrörlig arbetsmarknad. Exakt vad du behöver fokusera på kan vara svårt att identifiera i det snabbrörliga samhället. Upskill betyder…

Läs mer

Leda i kris

En kris är resurskrävande för organisationen den drabbar. Samtidigt finns ofta mycket av lära av krisen och förberedelser för en eventuellt kris,  då den ofta säger något om organisationens behov, sårbarheter och luckor. Någon gång kommer tillfället då du måste leda…

Läs mer

Internationell certifiering

Efterfrågan på skickliga projektledare är hög. Certifierade yrkesutövare har den kompetens som krävs för att leda team och nå framgångsrika projektresultat. Att certifiering är en fördel blir uppenbart när organisationer söker medarbetare till sina  projekt, uppdrag och förändringar. De söker…

Läs mer

Popcornhjärnan

Begreppet "popcornhjärna" grundar sig i en teori om att våra hjärnor alltid strävar efter mesta möjliga välmående till minsta möjliga energikostnad. Tex kan den smarta telefonen kan sysselsätta oss i timmar utan att vi behöver engagera oss i mänskliga relationer…

Läs mer

Lyckas med projektledning

5 tips till projektledare Förberedelser, förankring, tydliga mål och utvärdering är alla viktiga delar i projektledning. Men en framgångsrik projektledare behöver också våga ta på sig ledarrollen, behärska konsten att kommunicera och kunna bygga starka team.   Här är fem…

Läs mer

Djupjobba

Författaren till boken Deepwork, Cal Newport, menar att ständiga distraktioner kan kosta dig jobbet….. Distraktioner och avbrott som tex pushnotiser, mail, frågor från kolleger mm kan orsaka stress men de kan också påverka din framtid och vår förmåga till inlärning.…

Läs mer

Projektledning – en kärnkompetens!

Projektledning är en kärnkompetens som ger professionell konkurrenskraft. Det kräver inte bara grundläggande kunskap utan också praktisk erfarenhet som bevisas genom en professionell certifiering. Ramverk för framgång:   Upprätta ett gediget fundament Få en stabil förståelse för projektledningens principer och…

Läs mer

Kris är innovationens moder

Krisen vi befinner oss i påverkar hela landet och världen. Många branscher är hårt drabbade och kommer känna av effekterna under lång tid framöver. Nu krävs nya, innovativa tankar! Fem innovationsmönster. Det första du gör är att skapa listor över…

Läs mer
Back To Top