Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Bättre teamkänska i hybridmöten

Möten bidrar till att skapa en känsla av gemenskap och att vi arbetar mot samma mål. Tidigare har den gemenskapen ofta kommit ur att vi befunnit oss i samma rum och fått samma typ av sinnesintryck, men forskning tyder på…

Läs mer

Påsklovserbjudande på certifiering

Har du funderat på att kvalitetssäkra din projektledarkompetens? Det finns platser kvar i certifieringsomgångarna som startar i april.  Använd rabattkod: APRIL2022 och få 15% rabatt på alla omgångar som startar i april.   Vill du veta mer om vad en…

Läs mer

Medlemserbjudande

IPMA-registrerad projektledarutbildning. Ledarskap och Projekthantering Sverige AB ger 10% rabatt till dig som är medlem i Svenskt Projektforum. Gäller kursstarter för vårt elvadagarsprogram hösten 2022. En duktig projektledare lär sig var man kan gena i processen på ”rätt” ställen, när…

Läs mer

Fem lärdomar från World Economic Forum

World Economic Forum möttes on-line i januari istället för i Davos. Den politiska och ekonomiska eliten samlas årligen för att ge sin syn på världen och vart vi är på väg. Två områden dominerar: globalisering vs regionalisering och medarbetarfokus.  …

Läs mer

Nyfiken på IPMA Certifiering?

Är du och dina kollegor intresserade av att gemensamt IPMA certifiera er? Eller är du nyfiken på vad en IPMA Certifiering innebär? Vi erbjuder både öppna och företagsinterna omgångar där hela certifieringsprocessen sker på distans så ni behöver inte resa…

Läs mer

IPMA fokuserar på ledarskapet

Den här veckan har vi fått äran att ställa några frågor till en av Svenskt Projektforums assessorer, Linda Jansell. I den här artikeln delar hon delar med sig av sina erfarenheter som projektledare och som assessor. Linda Jansell är assessor…

Läs mer

Frisk istället för i risk

En rapport, med fler 3000 tillfrågade, från TCO visar att det framförallt är arbetsmiljön som orsakar att människor blir långtidssjukskrivna. De främsta riskfaktorerna bedöms vara hög arbetsbelastning, lågt inflytande över det egna arbetet, fysisk trötthet efter jobbet och lågt stöd…

Läs mer
Back To Top