Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Trender i projektens värld

1. Optimering av projektportföljen i fokus Ända sedan slutet av 1990-talet har portföljstyrning och projektkontor (PMO – Project Management Office) varit heta ämnen på internationella projektkonferenser. Men i Sverige har det gått långsammare. Projektkontor har startats och lagts ner. Projektkontoren…

Läs mer

Ny ordförande i valberedningen

Valberedningen har drabbats av en avgång. Elisabeth Kamél som av årsmötet valdes till ordförande och sammankallande i valberedningen har valt att avgå från sitt uppdrag. Valberedningen har därför på styrelsens uppmaning inom sig utsett Kjell Hedman till ordförande och sammankallande.…

Läs mer

Nu knyter vi ihop säcken kring nyckeltal

I dag vill projektberoende organisationer kunna höja projektförmågan och vet att det är svårt att prioritera rätt åtgärd och satsa effektivt. I en annan artikel redovisade vi rubriker för nyckeltal som kommit till oss genom 727 svar i projektmognadsundersökningar under…

Läs mer

Projektfrukost 19 feb

Projektfrukost: Den mångfacetterade projektgruppen Det finns många teorier om vad som är den bäst sammansatta projektgruppen. Hur skapar man ett dynamiskt dreamteam och hur hittar man medarbetare med ett nytt tankesätt? Ett sätt kan vara att försöka bryta de osynliga…

Läs mer

IPMA eller PMI?

Du kanske har jobbat några år som projektledare och funderar nu på att certifiera dig. Men hur fungerar det och vilken certifiering ska du välja? Robert Ek, Senior Consultant, Wenell Management, är både certifierad senior projektledare (IPMA B) och certifierad…

Läs mer
Back To Top