skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hej Norrland!

21 november samlar vi projektledare i norra Sverige. Projektnätverk Norr är ett initiativ från några av våra medlemmar. Tanken är att skapa ett projektnätverk för människor som arbetar med projekt i norra Sverige och anordna träffar i Kiruna och Luleå…

Läs mer

Nya projektstandarder utvecklades i Kyoto

I dagarna hölls ett möte i Kyoto där nya dokument inom standarden för projekt, program och portofolio management bearbetades. 60 experter från 20 länder var samlade. Deltagarna var experter inom projektområdet, samt professorer, forskare och företagsledare. Sverige var också representerat.…

Läs mer

Projektfrågan: Hur påverkar valet projektsverige?

Det verkar bli ett maktskifte i Sverige, om än med minoritetsstyre. Hur påverkar det projektverksamheten? Kommer mer pengar satsas i projekt? Kommer projekten få en annan karaktär? Kommer Sverigedemokraternas valframgångar påverka frågor kring jämställdhet och etiska värden i olika projekt.…

Läs mer
Back To Top