Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Insight Webinar 9 juni

Välkommen till ett webinar om framgångsfaktorer inom projektledning – och utdelning av Donald Davies Stipendium 2021! Den 9 juni, kl 9-10, bjuder vi in projektledare, förändringsledare, PMOs och dig som arbetar inom ett projekt, till ett live-streamat webinar från Uppsala. Vi…

Läs mer

Agilt ledarskap

I dagens värld finns det ett stort behov av att snabbt anpassa sig till omvärldens förändringar. Agilt ledarskap är den form av ledarskap som stämmer väl överens med detta arbetssätt, och som med fördel kan användas av organisationer som vill…

Läs mer

Scaled Agile Framework (SAFe)

Ramverket Scaled agile framework som skapats av metodexperten Dean Leffingwell i ett försök att underlätta för hela företag att bli agila. Kärnan i ramverket är att se ett företag i tre nivåer, ur ett it-utvecklingsperspektiv: portfölj, program och team.  …

Läs mer

Rational Unified Process (RUP)

RUP är ett ramverk för mjukvaruutveckling som man kan anpassa i det oändliga för att passa ett visst projekt.   De fyra faserna i RUP beskrivs så här: Inception betyder start eller förberedelse. Det är i denna fas som man…

Läs mer

ITIL

Förenklat kan man säga att ITIL är en samling konkreta tips, råd, rekommendation, processer, mallar, teorier, metoder och modeller för att guida IT-organisationer och IT-leverantörer till en säkrare, billigare, mer stabil leverans. ITIL utgår från i huvudsak fyra huvudkoncept: Allt…

Läs mer

Feature Driven Development (FDD)

Feature Driven Development (FDD) är en process som börjar med att man fastställer helhetsmodellen av det system man ska bygga. När detta är gjort delar man upp modellen i mindre bitar så kallade features, ”design by feature, build by feature”.…

Läs mer
Back To Top