Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Studie om PMO och framgångsrika projekt

Företag och organisationer är ständigt på jakt efter nya modeller och metoder som kan bidra till mer framgångsrika projekt. En av de mer framstående satsningarna är upprättandet av ett projektkontor, Project Management Office (PMO). Ett projektkontor kan ha en rad…

Läs mer

IPMA D-certifiering i Jönköping

Svenskt Projektforum IPMA-certifierar i Sverige. Certifieringen är en validering av din kompetens i projekt och ger dig ett försprång på arbetsmarknaden, ett vidgat nätverk och ett internationellt kvitto på din kompetens. Certifieringen stödjer kompetensutveckling i alla branscher och i alla typer…

Läs mer

Nätverksträff om Kommunikation

Nätverk Väst träffades idag och vi lyssnade till Jennys Sörling, projektledare och kommunikationsstrateg. Ett gott råd är att börja med intressenterna. Identifiera vilka intressenterna är, hur de påverkar ditt projekt eller hur de påverkas av ditt projekt. Styr därefter din…

Läs mer

Recertifiering IPMA D

Ditt IPMA-certifikat måste förnyas vart femte år så att du fortfarande kan kalla dig IPMA certifierad. Genom att förnya ditt certifikat fortsätter du också att presenteras på IPMAs webbplats. Genom att delta i re-certifieringen blir du uppdaterad vad som är…

Läs mer
Back To Top