Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Certifieringsomgångar april – juni 2024

Säkerställ din projektkompetens genom en IPMA projektledarcertifiering under våren. Under Q2 erbjuder vi följande certifieringstillfällen: 9 april Nivåerna B-D 7 maj Nivåerna A-D 4 juni Nivåerna B-D Läs mer om kraven för de olika nivåerna och anmäl dig här  …

Läs mer

Definition Innovativt ledarskap

Individual Competence Baseline (sv översättningen Individuell Kompetensmodell i projekt, program och portföljledning hittar du här) är IPMAs globala standard för kompetens i projekt. Standarden, varpå IPMA certifieringen vilar, definierar kompetens utifrån tre områden; Perspective, People och Practice. People-området är unikt för…

Läs mer

Skills som ger dig jobb

Hälften av oss kommer att behöva nya skills till 2025, enligt World economic forum. Så vad behöver du kunna för att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden?  Som en effekt av att teknologin förändrar så gott som alla jobb just nu,…

Läs mer

5 färdigheter som innovativa ledare har gemensamt

Innovation är avgörande i en kunskapsekonomi – att driva tillväxt, nya produkter och nya metoder för att leverera värde till kunderna. Enligt PwC:s studie om global innovation från 2015 spenderar amerikanska företag 145 miljarder dollar på forskning och utveckling varje…

Läs mer

Podtips – Meet the Leader

Intervjuer med personer som fattar de stora besluten, vilka lärdomar de har lärt sig på vägen upp och vilka vanor de inte kan vara utan. Exempel på innehåll: 12 ledare delar med sig av vad de ska prioritera 2024. De…

Läs mer

Nätverk Portföljstyrning

Portföljen kan vara ett verktyg för strategisk styrning eller bara representera ett ansvarsområde. Ett vanligt problem är oklara ansvar mellan portföljägaren, affärsområdet, linjeorganisationen och teamet vid agil styrning. Oklarheter här resulterar vanligen i brist på styrning och med det följer…

Läs mer

Uppsatspriset 2024: Finalister

I Svenska ProjektAkademiens årliga uppsatstävling har inför 2024 års pris inkommit 13 uppsatser från fyra olika lärosäten. Det gör tävlingsjuryns arbete spännande och lärorikt, men också svårt då uppsatserna samtliga är av hög kvalitet. Juryn har dock enats om att…

Läs mer

Projektledningens nyckel till framgång

Vad är nyckeln till framgång för att lyckas med stora och komplexa projekt? Ja den frågan är verkligen berättigad att ställa eftersom dessa typer av projekt alltför ofta kraftigt avviker från de planer och underlag som de beslutades utifrån.  Det…

Läs mer
Back To Top