Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hur tränar vi på ”Project Excellence”?

Svenskt Projektforum / IPMA Sweden vidareutvecklar verktyget Project Excellence Preparation (PEP) för att facilitera systematisk förbättring av pågående projekt. Vid vår senaste nätverksträff för PEP assessorer delade Mats Hägglund med sig av de praktiska erfarenheter Vattenfall har gjort genom att…

Läs mer
Back To Top