Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Slussa rätt – hur man driver ett stort projekt

Slussen i Stockholm har varit i bruk i 80 år och behöver göras om från grunden. Stockholms Stad bygger därför om Slussen och minskar därmed risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen samt säkrar vattentillgången för de människor som får sitt…

Läs mer

Malin Klintborg vann stipendium!

Till minne av Donald Davies som gick ur tiden 2017 har projektledarbolaget Donald Davies & Partners instiftat ett nytt stipendium för att lyfta fram projektledare. Stipendiet om 50 000 kronor ska gå till en projektledare som ¨gjort det omöjliga möjligt i…

Läs mer
Back To Top