Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Rekrytera smart via Linkedin

Linkedin är det fjärde största sociala mediet efter Facebook, Google och Twitter. Rekryterare använder ofta den här kanalen för att hitta intressanta jobbkandidater, så om du inte redan finns på Linkedin så kan det vara på tiden. Men sluta inte…

Läs mer
Eskilstuna - Foto:Pierre Poc

Eskilstuna investerar stort i projekt

I Eskilstuna drivs sedan ett halvår tillbaka alla projekt inom kommunledningskontoret enligt samma metodik. Metodiken från Semcon heter XLPM och är specialiserad för projektorienterade verksamheter. Tanken är att metodiken ska implementeras inom hela kommunens verksamhet och även omfatta kommunens bolag…

Läs mer

Debatt: Ska man räkna på alla nyttor?

En vanlig fråga i planeringen är antalet nyttor i varje projekt. Steve Jenner skriver i sin bok "Managing Benefits" att man ska sträva efter att identifiera alla tänkbara nyttor. Han menar att allt ska dokumenteras och följas upp. Men är…

Läs mer

Bra för karriären

Certifieringen var inte bara ett krav från arbetsgivaren. Det blev en nyttig erfarenhet som Kristine Gustafsson känner att hon har nytta av i sitt arbete som projektledare på IT-konsultfirman ab1 i Göteborg Konsultfirman ab1 har kontor i Stockholm, Göteborg och…

Läs mer

Tips för att leda virtuella team

Ditt team har samlats. Projektrummet är fyllt med planer, aktiviteter och skisser på smarta lösningar. Gruppen är motiverad och känner gemenskap. Småpratet ebbar ut. Du tänker ”Nu kör vi!” och tar ordet... En av de bästa situationer du som projektledare…

Läs mer
Back To Top