Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Att utvärdera utvecklingsprojekt

För att uppnå ett aktivt ledarskap, effektiv projektstyrning och tydlig ledning i komplexa och oförutsägbara samhälleliga utvecklingsprojekt är utvärdering och lärande helt avgörande. Utvecklingsansvariga ska vara informerade om kunskapsläget när nya projekt initieras. Politiker bör ha god översikt när de…

Läs mer

Stressäkra dina projekt

Vi jobbar allt mer i projektform med deadlines och mål. Dåliga projekt (och projektledning) skapar stress. Mattias Hällström, grundare av Projectplace, delar med sig av fyra fem tips för hur du lyckas med projekt och samtidigt stressäkrar din vardag. Det…

Läs mer

Konsten att säkerställa kompetens

Kan man säkerställa kompetens i ett projekt genom certifiering? Det är forskaren Pim Polesie från Chalmers övertygad om. Det mest effektiva sättet att öka produktiviteten i en projektbaserad organisation är genom att fördela resurserna på bästa sätt, säger han Projektvärlden…

Läs mer

Bli bättre projektledare med certifiering

Alla stora projekt innebär stora risker, men riskerna minskar när projektledare och projektmedlemmar har den rätta kompetensen. En certifierad projektledare kan bidra till att projektet hamnar i ännu tryggare händer, säger Per-Olof Sandberg, certifieringsansvarig på Svenskt Projektforum Det finns oräkneliga…

Läs mer

Släpp in revisorn i projektet

Genom att skapa system och rutiner för internkontroll av projektet ökar möjligheten att det går bra. Och låter man en internrevisor granska kontrollsystemet innan projektet startas, ökar möjligheten ytterligare. TEXT: KERSTIN ENGLUND För att säkerställa att ett projekt går som…

Läs mer
Back To Top