Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Lunchwebinar – Den gyllene hybriden

Hybridbilar, hybridmöten, hybrida arbetssätt. Inget är enkelt längre, mycket flyter ihop. Under höstens andra lunchwebinar den 26 oktober kommer vi få lyssna till tesen om den gyllene hybriden. Webinariet är öppet för alla medlemmar i Svenskt Projektforum. Karolina Wikander och…

Läs mer

Stick ut i mängden med en IPMA Certifiering!

Behovet av kvalitetssäkrade projektledare ökar i takt med att projekt blir mer komplexa, världen förändras i snabb takt och kraven på bra projektledare blir allt högre. En IPMA certifiering ger dig ett kvitto på att du besitter kvalificerad projektledarkompetens. Genom…

Läs mer

Svenskt Projektforum på plats i Sevilla

Mellan den 21 och 24 september genomfördes en rad olika IPMA relaterade event, möten och konferenser i Sevilla i samband med IPMA Global Project Profession Forum och Council of Delegates (CoD). Svenskt Projektforum representerades på plats av våra styrelseledamöter och…

Läs mer

Det perfekta CV’t

I den internationella karriärboken Modernize your resume: get noticed…get hired  beskriver man grunden för ett bra CV; att det är snyggt att se på, enkelt att hitta i och lätt att förstå. Ett CV ska kort, helst bara en sida.…

Läs mer

Bra ledarskap avgörande vid rekrytering

Konsultföretaget Wise har i undersökningen IT  pulsen konstaterat att vikten av bra ledarskap har ökat jämfört med den förra enkäten. Men den allra viktigaste faktorn är lönen. De viktigaste faktorerna är: Lön Flexibilitet Arbetsuppgifter Ledarskap Teamet/ kollegorna Utvecklingsmöjligheter Organisationskultur Bolagsvärderingar…

Läs mer

Antifragilitet

Författaren Nassina Nicholas Taleb  har i sin bok ”Antifragilitet: om sånt som gynnas av oordning” myntat begreppet antifragil. Något förenklat kan man beskriva att teorin går ut på när saker går sönder blir de starkare. Motsatsen till fragil borde kanske…

Läs mer
Back To Top