Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektledning inom terrorbekämpning

Terrorbekämpning är ett ämne som har diskuterats flitigt efter attackerna mot World Trade Center i New York år 2001. Arbetet med att bekämpa terrorism sker på fler nivåer än den militära. På IPMA:s kongress i Rom talade Peter Tensmeyer, representant…

Läs mer
Back To Top