Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Inget statligt stöd till generella projektledarutbildningar

Nyligen avslöjade Myndigheten för yrkeshögskolan vilka YH-utbildningar som får statligt stöd under 2012. Likt 2011 finns inga generella projektledarutbildningar på listan. I mitten av 2010 besökte representanter från Svenskt Projektforum, utbildningsföretaget Idékraft, Trafikverket och en rad andra organisationer YH-myndigheten för…

Läs mer

Dåligt ledarskap dödar

Allt i vår omgivning påverkar oss. Varför skulle då inte vårt ledarskap påverka våra projektmedlemmar? Jag var rätt ung, men hade tidigare jobbat som chef och var van vid stora förändringar och tuffa krav. Projektet jag jobbade med låg i…

Läs mer

Svenskt Projektforum får ny ordförande

På föreningen Svenskt Projektforums årsmöte den 19 mars valdes Rolf Berndtson till ny ordförande. Rolf har lång erfarenhet av styrelsearbete och arbete i ideella föreningar. I år satsar föreningen på att öka nyttan för medlemmar. Bland annat genom att fortsätta…

Läs mer

Gemensamt synsätt men skilda världar

Att driva förändringsprocesser på landsbygden i tredje världen eller i projekt i västvärldens högteknologiska samhälle har fler likheter än skillnader. Behovet av bra ledare, delaktighet och tydliga delmål är de samma oavsett var projekten drivs. Ett samtal mellan Per Fossum,…

Läs mer

Coaching bidrar till framgångsrika projekt

Projekt består av människor som ska leverera ett resultat. Projektledaren ansvarar för att på ett effektivt sätt nå projektets mål. I projektledarskapet krävs en förmåga att bygga ett team som kan samarbeta och nyttja sin fulla kompetens och kapacitet. Från…

Läs mer

Toppfeber – om konsten att vända om

Strax före midnatt den 31 juli 2008 påbörjade 29 klättrare bestigningen av världens näst högsta, och därtill ett mycket tekniskt krävande, berg – K2. Två dygn senare är elva döda och flera allvarligt skadade. Olyckan är inte bara en mänsklig…

Läs mer

Tio viktiga trender 2012 inom projektledning

Vi presenterar här nio viktiga projektledningstrender för 2012 framtagna av en global panel av ledande befattningshavare och ämnesexperter inom ESI International och sammanställda av J.LeRoyWard, Executive Vice President på ESI International. Den tionde trenden vill vi ha din hjälp med. I takt…

Läs mer
Back To Top