Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

På väg mot nästa generations projektkontor?

Projektkontor eller Program Management Office (PMO) har inom de flesta organisationer blivit mer än ett lager för metodik, verktyg och processer. I ett försök att påverka företagets resultat genom utbildning, metoder och projekthandledning arbetar många projektkontor med support för projekt,…

Läs mer

Ett lag eller sju spelare?

I Halland, såväl som i övriga delar av Sverige, införs nu ett webbgränssnitt för varje person som har en digital vårdjournal. Denna nationella patientöversikt, NPÖ, ger behörig vårdpersonal möjligheten att ta del av information från en persons tidigare vårdkontakter, oavsett…

Läs mer

Projektledarskap – med självkännedom som ledstjärna

Projektledaryrket är, som många av oss vet, komplext och krävande. Arbetsdagarna är många, långa och ofta splittrade. Projektledare är något av tusenkonstnärer och enmansorkestrar, engagerade i många uppgifter samtidigt. Den arbetspsykologiska forskningen har länge försökt förstå hur instabila och temporära,…

Läs mer

Högskolan i Skövde tränar inför IPMA-certifiering

Vi på Högskolan i Skövde vill öka kunskapen om certifieringsprocessen hos projektledare och har valt IPMA som exempel på certifieringsmetod. För att träna på certifieringsprocessen använder vi boken ”Kompetens i Projektledning”, även kallad KiPen. Projektledarutbildning Högskolan i Skövde utbildar studenter…

Läs mer

Med känsla för projektledning

I en forskningsstudie fick en grupp studenter ”leka chefer” och spela in varsin video där de skulle instruera en tänkt grupp underställda. De skulle instruera hur dessa skulle rangordna jobbkandidater enligt ett visst system och sedan författa ett övertygande rekryteringsbrev…

Läs mer

Projekten skapar nytta och näring för hela organisationen

Ur tematidningen "Framgångsrik projektledning", Mediaplanet september 2012. Svenska organisationer söker former för att öka sin projektförmåga, men stödjer projekten verksamheten? Definiera projektverksamheten och gör en mognadsanalys för att kunna prioritera åtgärderna. Enligt Svenskt Projektforums stadgar skall föreningen verka för ett…

Läs mer

ISO 21500: ny global standard för projektledning

ISO 21500: Vägledning för projektledning - Begrepp och processer är nu publicerad på engelska. Svensk översättning väntas under våren 2013 - och fler standarder är att vänta. – Det här området har präglats av att alla hittat på sina egna…

Läs mer
Back To Top