Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nyckeltal för ökad projektförmåga

Från Baselines projektmognadsundersökningar kan man utläsa mognadsgraden i fem nivåer för sju processer. De som svarat har levererat sina egna uppfattningar och vi kan räkna ut genomsnitt för branscher, organisationer, roller och projekttyper. Undersökningen är ett första steg när en…

Läs mer

Var SMART, så slipper du självmål

Formulera målen rätt så slipper du självmål När projekt startas, görs det ofta utan att man vet vilka effektmål som ska uppnås eller hur projektmålen ska mätas. Det vanliga är att det finns allt för många mål som så gott…

Läs mer

Det behövs bara två mål

Egentligen är det endast två mål som är relevanta för alla projekt, nämligen projektmålet och effektmålet. Om ett projekt har dessa två mål tydligt formulerade, så behövs inte några andra målrubriker. Projektmålet och effektmålet beskriver två totalt olika aspekter av…

Läs mer

Lyckosam förändring – att stycka elefanten

Vissa projektkontor lyckas redan tidigt med att skapa tydligt mervärde i sin verksamhet. För andra är det en rejäl utmaning att just visa på nyttan. Vissa verksamheter upplever sitt projektkontor som bromskloss och nya uppföljningsrutiner som överadministration. Projektledare sliter sitt…

Läs mer

Effektmålet – det viktigaste målet av alla

Syftet med effektmålet är att tydliggöra projektets bidrag till verksamhetsnyttan. När ett projekt dras igång, så görs det ju för att man förväntar sig att projektresultaten ska gynna verksamheten på något sätt. Projektet ska lämna ett avtryck efter sig, det…

Läs mer

Gapet mellan linje och projekt

Det har under senare år varit stort fokus på gapet mellan IT och affären. En omfattande analys av projektmätningar från över etthundra projekt visar dock att det finns ett annat gap som skapar minst lika stora problem – det mellan…

Läs mer

Vart tog linjen vägen?

- Hur leder vi projekten när linjen suddas ut? Organisationer fokuserar idag på kärnverksamheten. Delar av den tidigare linjeverksamheten outsourcas. Projekten blir därigenom alltmer komplexa. Man kan fråga sig om projektformen håller för denna nya verklighet där linjen håller på…

Läs mer

Nu ska projekten lära och förbättra sig själva

Luleå Tekniska Universitet (LTU) genomförde en initial studie år 2011 med fokus på ständiga förbättringar inom några projektintensiva företag. I studien framkom att ett kontinuerligt förbättringsarbete och en lärande organisation är viktigt för att uppnå en effektiv projektverksamhet, men att…

Läs mer

Det som gör Google unikt

Hur kan Google vara så innovativa? Annika Steiber, har spenderat ett års tid inne på Googles huvudkontor för att ta reda på det, och berättar om det på Projektforum 2013. Google har rykte om sig att vara väldigt svårtillgängliga som…

Läs mer
Back To Top