Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Ökad professionalisering av projektledare

Arbetsförmedlingen har just nu inlett ett arbete där man försöker hitta en mer självständig professionell roll för projektledare som arbetar med fondfinaniserade projekt. Tanken är att skapa en struktur för hur man arbetar som projektledare och att de ska få…

Läs mer

Projektnätverk Väst 5 jun

5 jun träffas Projektnätverk Väst på Västsvenska Handelskammaren i Göteborg. Temat är Styrgruppens roll och funktion. Bengt-Erik Larsson, lärare på bl.a. Handelshögskolan i Göteborg, som också gett ut boken gett ut boken Projekt i Praktiken, håller i föredraget. Anmäl dig…

Läs mer
Back To Top