Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Det är inte lätt att vara tydlig – men viktigt

Den 5 maj arrangerar Svenskt Projektforum Projektverktygsdagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år är temat kommunikation – en av de bidragande faktorerna till lyckade projekt. En av huvudtalarna är retorikern Elaine Eksvärd. Projektvärlden har pratat med henne om hur man…

Läs mer

Vad menas med projektnytta – egentligen?

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Daniel Jafari var en av de tongivande personerna i e-delegationens rapport om nyttorealisering. En av de viktigare insikterna i arbetet var den begreppsförvirring som finns inom ämnet. Det är något han kommer prata om på projektverktygsdagen 2015, 5 maj.…

Läs mer

Kunskapsåterföring ger fler lyckade projekt

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Constance Kampf arbetar på Århus universitet och forskar på hur kunskap hanteras och tas tillvara på, inom projekt och organisationer. Vi har bjudit in henne till Projektverktygsdagen för att berätta om hur kunskap och erfarenheter kommuniceras i olika projekt…

Läs mer

Projekt skogsbrand

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Brandchefen Lars Göran Uddholm kallades in för att hjälpa till att släcka Sveriges största skogsbrand i modern tid. Men det var inte brandsläckningen som stod i fokus för honom, utan samordning, kommunikation och ledarskap. Om det arbetet berättar han…

Läs mer

DSDM Dynamic Systems Development Method

AGILA BEGREPP (DSDM) är ett annat exempel på en agil systemutvecklingsmetod. DSDM är baserad på metodiken Rapid Application Development (RAD) där prototyping ses viktigare än detaljerad planering. Metoden är också baserad på arbete i korta etapper med en nära kunddialog…

Läs mer

Inspirerande träff om förändringsledning

14 april träffades Projektnätverk Förändringsledning på Ekonomistyrningsverket i Stockholm. Carl Brümmer, EM mästare i Iron Man var inbjuden som gäst. Han gav deltagarna en inspirerande genomgång på hur förändringar måste ske mentalt hos var och en. Man visade bl.a. på…

Läs mer

Ny styrelse för Svenskt Projektforum 2015

14 april träffades vi inom föreningen Svenskt projektforum på Myntkabinettet i Stockholm för årsmöte 2015. Först berättade Anders Sandberg, Trafikverket om det lyckade SIK-projektet (Skandinavisk Infrastruktur Kompetens) som avslutas men lett till väldiga spin-off effekter. Svenskt Projektforum har varit lead…

Läs mer

Scrum

AGILA BEGREPP Den mest kända och mest använda agila metoden är Scrum. Det är en metod för att utveckla och underhålla komplexa produkter. Scrum är främst fokuserad på mjukvaruutveckling och har i princip sett lika ut sedan den formaliserades i…

Läs mer

Intensiva nätverksveckor i hela landet

Vi avslutar våren mer intensivt än någonsin. Under de sista två veckorna i april ordnar vi hela sju möjligheter att träffa andra projektfolk. Förutom i Stockholm ordnar vi en projektträff i Malmö 24 april, Projektträff Väst i Göteborg 28 april…

Läs mer
Back To Top