Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vad leder projekt till?

I två debattartiklar presenterar Linköpingsforskarna Lennart Svensson och Göran Brulin sina tankar om att äga, styra och utvärdera stora projekt. I denna första artikel lyfter forskarna fram betydelsen av en effektiv projektorganisation och ett aktivt ägarskap. Det finns en stark…

Läs mer

Trender för projektledare

Ulf Bengtsson, från Wenell, berättar om fem trender inom projektledning som kan vara bra att känna till. Agila arbetssätt växer sig starkare. För att möta den tilltagande förändringstakten och den ekonomiska instabiliteten i världen kommer agila arbetssätt att växa sig…

Läs mer

Årets projektledare 2013

Den 18:e gången som Svenska ProjektAkademin delar ut utmärkelsen Årets Projektledare går den till en ledare för ett helt virtuellt projekt. Maria Forss, VD i företaget DuoCort Pharma, har som projektledare lett framtagningen av läkemedlet Plenadren för Addisons sjukdom. Maria,…

Läs mer

Vi behöver bra förebilder

I Mats Engwalls doktorsavhandling i projektledning från 1995, (KTH) Jakten på det effektiva projektet är det många som söker efter förebilder att inspireras och dra lärdom av. Det kan vara goda exempel på skickligaprojektledare som, trots omgivningens omständigheter och projektets…

Läs mer

Vi behöver bra förebilder

I Mats Engwalls doktorsavhandling i projektledning från 1995, (KTH) Jakten på det effektiva projektet är det många som söker efter förebilder att inspireras och dra lärdom av. Det kan vara goda exempel på skickligaprojektledare som, trots omgivningens omständigheter och projektets…

Läs mer

Årets projektledarbok

Priset Årets projektledarbok 2013, delades ut på Svenskt Projektforums årsmöte 8 april och gick till boken "Projektkommunikation – så får du den att fungera!" av Elisabeth Kamél.

Läs mer

Testa din organisations projektförmåga

I dag utgörs cirka 25 procent av världens BNP av projektrelaterad verksamhet. Omsatt till svenska förhållanden skulle det motsvara cirka 900 miljarder kronor årligen. Projektledning borde därför ses som en nyckelkompetens då projektens effektivitet kan vara avgörande för en verksamhets…

Läs mer

Träffa projektledare i Västsverige

Nästa träff för Nätverk Väst är 12 april då Prince2 kommer diskuteras. I sommar ordnar man också en träff 5 juni i Göteborg. Nätverk Väst är ett nätverk för projektledare som verkar i västra Sverige och är ett samarbete mellan…

Läs mer
Back To Top