Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vilka nyckeltal förbättrar ditt projekt?

Min farbror var verkstadsman. Vid besök i Ludvika, Karlstad och Göteborg ingick en visning i maskinhallen där man tillverkade transformatorer på ASEA, propellrar på KAMEWA och fartyg på Eriksberg. Det gick att räkna på förädlingsvärden, styra produktionen och se till…

Läs mer

Bättre standard för projekt

9 september börjar ett veckolångt möte i Tällberg, Dalarna. Under mötet arbetar 80 personer från ett tjugotal länder med att ta fram struktur och text för ISO 21502, en standard för program- och portföljledning. Svenskt Projektforum är givetvis på plats…

Läs mer
Back To Top