Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Myndighetsnätverket 18 april

Arbetar du inom projekt- eller portföljhantering på en myndighet så får du inte missa Myndighetsnätverkets vårträff den 18 april. Offentliga verksamheter har speciella förutsättningar för projekthantering. Faktorer som politisk styrning, fokus på samhällsnytta, långsiktig hållbarhet och lagar ställer höga krav…

Läs mer

Tankar om våra tankar

Har du funderat på hur du tänker? Tänker du i bilder? Tänker du i ord? I boken "Visual Thinking: The Hidden Gifts of People Who Think in Pictures, Patterns, and Abstractions" förklarar Temple Grandin att hennes sinne är fyllt med…

Läs mer

Projektledning och situationsanpassning

Projektledarskap är en resa med kontinuerliga justeringar och förfining av handlingar och beteenden, snarare än att bara behärska en uppsättning färdigheter baserade på bästa praxis. Projektledarrollen är avgörande för projektens utfall, inte minst på grund av de många olika sätt…

Läs mer

Nya certifieringsomgångar för Q2, 2023

Om du vill förbättra dina kompetenser som projektledare, programledare eller portföljansvarig, eller förbättra dina teoretiska projektkunskaper OCH få ett bevis på din kompetens, då har du kommit till rätt plats.   På vår här hittar du information om IPMA:s certifieringssystem som…

Läs mer

Nyfiken på IPMA®Certifiering?

Undrar du hur du kan skaffa bevis på din kompetens, ha ett försprång på arbetsmarknaden och samtidigt höja din kompetens? IPMA har tagit fram vad som kanske är världens mest kompletta standard för projektledare.  Den är utformad för att hjälpa…

Läs mer

Rina är B-certifierad!

Vi vill  dela med oss av en intervju där en av våra kandidater, Rina Näslund, delar med sig av erfarenheter från sin IPMA certifiering.  Rina har genomfört en godkänd IPMA certifiering på nivå B och har erhållit ett certifikat som…

Läs mer

Entropi och projektledning

* Entropi är ett mått på graden av oordning i ett system. Projektledning är ett välorganisrat, medvetet tillvägagångssätt med väldefinierade drag och rutiner för att uppnå de uppsatta målen (åtminstone är det den dominerande synen på hur projektledning konceptualiseras). Tanken är…

Läs mer
Back To Top