Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Governance för agila projekt

När vi talar om projekt är det vanligaste att vi utgår från projektledarens perspektiv. Vi gör djupdykningar i förstudier, planering, genomförande och avslut. En lika viktig faktor för projektens resultat är vem som har ansvar och ägarskap. En bra projektägare…

Läs mer
Back To Top