skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Framtidens projektledare kommer att göra skillnad

Tatjana Sadkov är certifierad på B-nivå och menar att certifieringen har haft stor betydelse för hennes yrkesmässiga utveckling. Projektledning innebär mycket ledarskap och det är här framtidens projektledare kommer att kunna göra skillnad, säger hon. Tatjana Sadkov är verksamhetsutvecklare och…

Läs mer

Projekt skogsbrand

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Brandchefen Lars Göran Uddholm kallades in för att hjälpa till att släcka Sveriges största skogsbrand i modern tid. Men det var inte brandsläckningen som stod i fokus för honom, utan samordning, kommunikation och ledarskap. Om det arbetet berättar han…

Läs mer

Kulturen styr ditt ledarskap

Erik Månsson berättar om kulturella skillnader och hur man anpassar sitt ledarskap. En fråga som är allt mer viktig på en global marknad, men även inom Sverige och kan det vara en nyckelfaktor för att möta framtiden. Erik Månsson har…

Läs mer

Vad gör chefen när projektet krisar?

En projektledare är oftast en engagerad person. Studier visar dock på att ett starkt engagemang kan förvandlas till något negativt i krissituationer. Istället för att engagemanget genererar energi kan den förbrukas vid en svår situation. Ett starkt stöd från chefen…

Läs mer

Mer känsla för projektledning

Har du någon gång gått från ett projektmöte och känt dig illa till mods? eller tvärtom upprymd? Har det påverkat din motivation och prestation? I en tidigare artikel, i Projektvärlden nr 3 2012, beskrevs hur vår prestation påverkas av vårt…

Läs mer

Med känsla för projektledning

I en forskningsstudie fick en grupp studenter ”leka chefer” och spela in varsin video där de skulle instruera en tänkt grupp underställda. De skulle instruera hur dessa skulle rangordna jobbkandidater enligt ett visst system och sedan författa ett övertygande rekryteringsbrev…

Läs mer

Dåligt ledarskap dödar

Allt i vår omgivning påverkar oss. Varför skulle då inte vårt ledarskap påverka våra projektmedlemmar? Jag var rätt ung, men hade tidigare jobbat som chef och var van vid stora förändringar och tuffa krav. Projektet jag jobbade med låg i…

Läs mer
Back To Top