Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Hjälp till med forskningen kring projekt och certifiering

Projektledarcertifiering ökar i hela världen. Delta i en spännande studie av Umeå Universitet som forskar kring de bakomliggande orsakerna till individers beslut om certifiering. Svenskt Projektforum kommer redovisa studien när den är genomförd. Klicka här för att delta i undersökningen…

Läs mer

Mer känsla för projektledning

Har du någon gång gått från ett projektmöte och känt dig illa till mods? eller tvärtom upprymd? Har det påverkat din motivation och prestation? I en tidigare artikel, i Projektvärlden nr 3 2012, beskrevs hur vår prestation påverkas av vårt…

Läs mer

Med känsla för projektledning

I en forskningsstudie fick en grupp studenter ”leka chefer” och spela in varsin video där de skulle instruera en tänkt grupp underställda. De skulle instruera hur dessa skulle rangordna jobbkandidater enligt ett visst system och sedan författa ett övertygande rekryteringsbrev…

Läs mer
Back To Top