skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Gapet mellan linje och projekt

Det har under senare år varit stort fokus på gapet mellan IT och affären. En omfattande analys av projektmätningar från över etthundra projekt visar dock att det finns ett annat gap som skapar minst lika stora problem – det mellan…

Läs mer

Vart tog linjen vägen?

- Hur leder vi projekten när linjen suddas ut? Organisationer fokuserar idag på kärnverksamheten. Delar av den tidigare linjeverksamheten outsourcas. Projekten blir därigenom alltmer komplexa. Man kan fråga sig om projektformen håller för denna nya verklighet där linjen håller på…

Läs mer

Det som gör Google unikt

Hur kan Google vara så innovativa? Annika Steiber, har spenderat ett års tid inne på Googles huvudkontor för att ta reda på det, och berättar om det på Projektforum 2013. Google har rykte om sig att vara väldigt svårtillgängliga som…

Läs mer
Back To Top