skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Svenskt Projektforum får ny ordförande

På föreningen Svenskt Projektforums årsmöte den 19 mars valdes Rolf Berndtson till ny ordförande. Rolf har lång erfarenhet av styrelsearbete och arbete i ideella föreningar. I år satsar föreningen på att öka nyttan för medlemmar. Bland annat genom att fortsätta…

Läs mer
Back To Top