skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektifiera mera!

Projekt är helt klart en arbetsform för framtiden. Omkring 40% av världens BNP utgörs av projekt. Projekt är en välbeprövad och välutvecklad metod för att nå mål, skapa värde och genomföra förändringar. Men om projektformen ska vara en hållbar arbetsform…

Läs mer
Back To Top