skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Agila begrepp

AGILT Det råder idag viss förvirring kring populära begrepp som Lean, Agil, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt och projektledning. Bo Tonnquist som skrivit boken Projektledning - ett standardverk inom projektledning, anser att det…

Läs mer
Back To Top