Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Agila begrepp

  • Svenskt Projektforum
  • Nyhet

AGILT Det råder idag viss förvirring kring populära begrepp som Lean, Agil, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt och projektledning. Bo Tonnquist som skrivit boken Projektledning – ett standardverk inom projektledning, anser att det behöver bringas klarhet i vad agila metoder innebär och hur de bäst kommer till nytta i projektarbete. I samarbete med honom går vi igenom agila begrepp, varje måndag fram till sommaren.

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail

Svenskt Projektforum

Back To Top