Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Gränser och gränsöverskridanden

Ett projekt är i sig en avgränsning. Genom att initiera ett projekt har en gräns skapats mellan det specifika uppdraget och annan verksamhet. Inom varje projekt skapas sedan ytterligare gränser mellan delprojekt, faser, intressenter, ansvarsområden, teknikområden etc. En projektintensiv bransch…

Läs mer
Back To Top