Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Mer känsla för projektledning

Har du någon gång gått från ett projektmöte och känt dig illa till mods? eller tvärtom upprymd? Har det påverkat din motivation och prestation? I en tidigare artikel, i Projektvärlden nr 3 2012, beskrevs hur vår prestation påverkas av vårt…

Läs mer

Ny guide med ”best practices” från GAO

I Projektvärlden nr 1 2012 finns ett refererat från en internationell konferens om Earned Value Management förra året i Washington D.C. i USA. Bl a använder GAO, The Government Accountability Office (amerikansk motsvarighet till vår riksrevision), Earned Value vid revision…

Läs mer

Konfliktkompetent ledarskap

Konflikt. Bara ordet kan ge många av oss en klump i magen. De flesta människor ogillar oenigheter och vissa kan ta till vilka medel som helst för att sky dem. Frågan är vilka nedbrytande konsekvenser detta beteende kan få, för…

Läs mer

Projektledarskap – med självkännedom som ledstjärna

Projektledaryrket är, som många av oss vet, komplext och krävande. Arbetsdagarna är många, långa och ofta splittrade. Projektledare är något av tusenkonstnärer och enmansorkestrar, engagerade i många uppgifter samtidigt. Den arbetspsykologiska forskningen har länge försökt förstå hur instabila och temporära,…

Läs mer

Med känsla för projektledning

I en forskningsstudie fick en grupp studenter ”leka chefer” och spela in varsin video där de skulle instruera en tänkt grupp underställda. De skulle instruera hur dessa skulle rangordna jobbkandidater enligt ett visst system och sedan författa ett övertygande rekryteringsbrev…

Läs mer
Back To Top