skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Coaching bidrar till framgångsrika projekt

Projekt består av människor som ska leverera ett resultat. Projektledaren ansvarar för att på ett effektivt sätt nå projektets mål. I projektledarskapet krävs en förmåga att bygga ett team som kan samarbeta och nyttja sin fulla kompetens och kapacitet. Från…

Läs mer
Back To Top