Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Nu ska projekten lära och förbättra sig själva

Luleå Tekniska Universitet (LTU) genomförde en initial studie år 2011 med fokus på ständiga förbättringar inom några projektintensiva företag. I studien framkom att ett kontinuerligt förbättringsarbete och en lärande organisation är viktigt för att uppnå en effektiv projektverksamhet, men att…

Läs mer

Hemligheten med projektledning

Titeln är ju otroligt lockande på denna bok. Äntligen ska vi få veta den, hemligheten med att leda projekt! Men kanske är titeln förläggarens idé snarare än författarnas, för hur jag än lusläser boken hittar jag inte Hemligheten. Såvida inte…

Läs mer
Back To Top