skip to Main Content

Så väljer du rätt projektverktyg

Man kan komma ganska så långt med Excel och PowerPoint när det gäller att planera enklare projekt. Med komplexare projekt ökar kraven och ju större grepp man tar kring projekthantering respektive projektportföljshantering, desto större krav ställs på projektverktygen. Vad behöver…

Läs mer

Digitala appar för projektledaren

Linkedin Efter Facebook, Google och Twitter, är LinkedIn det fjärde största sociala mediet med sina 250 miljoner användare. Antalet medlemmar i Sverige uppgår till cirka 1,6 miljoner, vilket motsvarar drygt 30 procent av den svenska arbetskraften. Här kan du komma…

Läs mer

Projektledare hålls som gisslan av linjen

Man kan säga att projekt som organisationsform är självaste motorn i de flesta innovations- och tillväxtprocesser. Säg det företag som inte arbetar i projekt för att ta fram nya produkter, arbetssätt eller sälja tjänster!? Trots detta är det många som…

Läs mer
Back To Top