skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

DSDM Dynamic Systems Development Method

AGILA BEGREPP (DSDM) är ett annat exempel på en agil systemutvecklingsmetod. DSDM är baserad på metodiken Rapid Application Development (RAD) där prototyping ses viktigare än detaljerad planering. Metoden är också baserad på arbete i korta etapper med en nära kunddialog…

Läs mer

Scrum

AGILA BEGREPP Den mest kända och mest använda agila metoden är Scrum. Det är en metod för att utveckla och underhålla komplexa produkter. Scrum är främst fokuserad på mjukvaruutveckling och har i princip sett lika ut sedan den formaliserades i…

Läs mer

Agila begrepp

AGILT Det råder idag viss förvirring kring populära begrepp som Lean, Agil, Scrum och Kanban och hur de förhåller sig till traditionellt tidsplanerade projekt och projektledning. Bo Tonnquist som skrivit boken Projektledning - ett standardverk inom projektledning, anser att det…

Läs mer

Det agila manifestet

Agila metoder är en uppsättning värderingar, attityder och principer som beskriver hur arbete bör organiseras för komplexa uppgifter i en föränderlig omvärld. Agila metoder har hämtat mycket från Lean. I Agila manifestet formulerade, år 2001, en grupp mjukvaruutvecklare fyra teser…

Läs mer
Back To Top