skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Scrum

AGILA BEGREPP Den mest kända och mest använda agila metoden är Scrum. Det är en metod för att utveckla och underhålla komplexa produkter. Scrum är främst fokuserad på mjukvaruutveckling och har i princip sett lika ut sedan den formaliserades i…

Läs mer

Det agila manifestet

Agila metoder är en uppsättning värderingar, attityder och principer som beskriver hur arbete bör organiseras för komplexa uppgifter i en föränderlig omvärld. Agila metoder har hämtat mycket från Lean. I Agila manifestet formulerade, år 2001, en grupp mjukvaruutvecklare fyra teser…

Läs mer

Resan mot det agila företaget

Målet med att göra ett företag agilt är att i varje ögonblick säkerställa att man arbetar med att skapa kundvärde som kan levereras kontinuerligt. För att lyckas med det behöver man ha en flexibel organisation som snabbt kan anpassa sig…

Läs mer

Governance för agila projekt

När vi talar om projekt är det vanligaste att vi utgår från projektledarens perspektiv. Vi gör djupdykningar i förstudier, planering, genomförande och avslut. En lika viktig faktor för projektens resultat är vem som har ansvar och ägarskap. En bra projektägare…

Läs mer

Agila metoder i byggbranschen

Projektledning är idag ett högaktuellt ämne som diskuteras intensivt. Men det sätt som projekt inom byggbranschen styrs och leds har inte förändrats nämnvärt under de senaste decennierna. Däremot har byggmarknaden, antalet aktörer och hur projekten upphandlas idag, förändrats. Detta har…

Läs mer
Back To Top