Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projektfrågan: Får styrgruppen för mycket information?

Ofta är statusrapporter alldeles för omfattande och detaljerade. Det skapar absolut ingen transparens utan förblindar snarare styrgruppen enligt principen, att man inte ser skogen för alla träd. Många statusrapporter innehåller många obligatoriska detaljer. Men det hindrar inte att man inleder…

Läs mer

Projektfrågan: Kommer projektledaryrket robotiseras?

Snart är snabbköpskassörskan ett minne blott och robotiseringen sprider sig. Stiftelsen för strategisk forskning menar att vartannat jobb är automatiserat om tjugo år. Hälften av ekonomernas jobb kommer göras av datorer, framför allt vad gäller bokföringen, men särskilt utsatta är…

Läs mer

Debatt: Hur mäter ni projekteffektivitet?

DEBATT. Hur mäter ni projekteffektivitet för en hel grupp med projektledare i er organisation? Vi mäter självklart att projekten levereras på tid, med rätt kvalité och enligt budget men vi vill också mäta om vi kan jobba smartare och mer…

Läs mer

Hur hanterar du ändringar i dina projekt?

DEBATT: Hur hanterar du icke godkända ändringar i ditt projekt? Har de något att göra i ett projekt, eller behöver projektledare ryta till på skarpen när de uppstår? Diskutera vidare i Svenskt Projektforums grupp på Linkedin

Läs mer

Nyckeltal för ökad projektförmåga

Från Baselines projektmognadsundersökningar kan man utläsa mognadsgraden i fem nivåer för sju processer. De som svarat har levererat sina egna uppfattningar och vi kan räkna ut genomsnitt för branscher, organisationer, roller och projekttyper. Undersökningen är ett första steg när en…

Läs mer

Att utvärdera utvecklingsprojekt

För att uppnå ett aktivt ledarskap, effektiv projektstyrning och tydlig ledning i komplexa och oförutsägbara samhälleliga utvecklingsprojekt är utvärdering och lärande helt avgörande. Utvecklingsansvariga ska vara informerade om kunskapsläget när nya projekt initieras. Politiker bör ha god översikt när de…

Läs mer

Stressäkra dina projekt

Vi jobbar allt mer i projektform med deadlines och mål. Dåliga projekt (och projektledning) skapar stress. Mattias Hällström, grundare av Projectplace, delar med sig av fyra fem tips för hur du lyckas med projekt och samtidigt stressäkrar din vardag. Det…

Läs mer
Back To Top