skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Det är inte lätt att vara tydlig – men viktigt

Den 5 maj arrangerar Svenskt Projektforum Projektverktygsdagen på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år är temat kommunikation – en av de bidragande faktorerna till lyckade projekt. En av huvudtalarna är retorikern Elaine Eksvärd. Projektvärlden har pratat med henne om hur man…

Läs mer

Kunskapsåterföring ger fler lyckade projekt

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Constance Kampf arbetar på Århus universitet och forskar på hur kunskap hanteras och tas tillvara på, inom projekt och organisationer. Vi har bjudit in henne till Projektverktygsdagen för att berätta om hur kunskap och erfarenheter kommuniceras i olika projekt…

Läs mer

Projekt skogsbrand

PROJEKTVERKTYGSDAGEN Brandchefen Lars Göran Uddholm kallades in för att hjälpa till att släcka Sveriges största skogsbrand i modern tid. Men det var inte brandsläckningen som stod i fokus för honom, utan samordning, kommunikation och ledarskap. Om det arbetet berättar han…

Läs mer

Konkreta karismatips till projektledare

Det finns en oerhörd kraft i att kommunicera muntligt. Det är då du kan använda din karisma. När du förmedlar samma budskap skriftligt har du inte möjlighet att använda karismans höjande tekniker som exempelvis förstärkande gester, betoningar, intonation och pauser.…

Läs mer

Sociala medier i projekt

Fortsättning på Silvana Balcanovics artikel om sociala medier i projekt. Så här går du tillväga När du har skaffat dig en grundläggande förståelse för vad sociala medier är, vilka som finns, deras användningsområden, samt vad du bör tänka på vid…

Läs mer

Konflikthantering i projekt

Relationer mellan människor innebär konflikter, oavsett om det är på jobbet, privat eller mellan länder. Frågan är alltså inte om konflikter förekommer i projekt, utan att förstå och hantera dessa. Ordet konflikt betyder motsättning, tvist eller strid och kommer från…

Läs mer
Back To Top