skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Vad betyder könsroller och utbildning för konflikthantering?

Hjälp forskningen kring konflikthantering i projektgrupper genaom att svara på en enkät. Sociala strukturer, kön och utbildningsnivå kan tänkas påverka hur olika personer agerar i diverse situationer. Det är något som två masterstudenter vid Karlstad Universitet undersöker. Studien genomförs med…

Läs mer

Konfliktkompetent ledarskap

Konflikt. Bara ordet kan ge många av oss en klump i magen. De flesta människor ogillar oenigheter och vissa kan ta till vilka medel som helst för att sky dem. Frågan är vilka nedbrytande konsekvenser detta beteende kan få, för…

Läs mer

Konflikthantering i projekt

Relationer mellan människor innebär konflikter, oavsett om det är på jobbet, privat eller mellan länder. Frågan är alltså inte om konflikter förekommer i projekt, utan att förstå och hantera dessa. Ordet konflikt betyder motsättning, tvist eller strid och kommer från…

Läs mer
Back To Top