skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Projekttrender

Osmotisk kommunikation Osmotisk kommunikation betyder att vi genom tillgång till information samt vilja och förmåga att ge information också skapar ett effektivt sätt att arbeta, kommunicera och lösa problem. Det kan handla om teknik, men också hur projekt leds, hur…

Läs mer

Trender i projektens värld

1. Optimering av projektportföljen i fokus Ända sedan slutet av 1990-talet har portföljstyrning och projektkontor (PMO – Project Management Office) varit heta ämnen på internationella projektkonferenser. Men i Sverige har det gått långsammare. Projektkontor har startats och lagts ner. Projektkontoren…

Läs mer

Tio viktiga trender 2012 inom projektledning

Vi presenterar här nio viktiga projektledningstrender för 2012 framtagna av en global panel av ledande befattningshavare och ämnesexperter inom ESI International och sammanställda av J.LeRoyWard, Executive Vice President på ESI International. Den tionde trenden vill vi ha din hjälp med. I takt…

Läs mer
Back To Top