Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

DEBATT: Projektnytta – oekonomiska värden på framgång

En vanligt mått på framgång är att mäta hur mycket projektet går med vinst. Men en vinst kan vara så mycket mer än bara kronor och ören. Framför allt i den offentliga sektorn.

e-delegationen släppte nyligen en vägledning för nyttorealisering. I den nya publikationen, ”Från varulogik till tjänstelogik”, är skillnaden mellan varulogik och tjänstelogik det genomgående temat. .

Nyttovinster kan ju dessutom generera ekonomisk vinst på längre sikt. Klassiska exempel på det är ju Operahuset i Sydney och i viss mån tunneln genom Hallandsåsen. Det kan vara dags att ta med sådana mätvärden i framtida projektutvärderingar. Vad tycker ni?

Diskutera frågan på Svensk Projektforums grupp på Linkedin

Facebooktwitterpinterestlinkedinmail
Back To Top