Ny Styrelse För Svenskt Projektforum 2015

Ny styrelse för Svenskt Projektforum 2015

14 april träffades vi inom föreningen Svenskt projektforum på Myntkabinettet i Stockholm för årsmöte 2015. Först berättade Anders Sandberg, Trafikverket om det lyckade SIK-projektet (Skandinavisk Infrastruktur Kompetens) som avslutas men lett till väldiga spin-off effekter. Svenskt Projektforum har varit lead…

Läs mer
Vad Betyder Könsroller Och Utbildning För Konflikthantering?

Vad betyder könsroller och utbildning för konflikthantering?

Hjälp forskningen kring konflikthantering i projektgrupper genaom att svara på en enkät. Sociala strukturer, kön och utbildningsnivå kan tänkas påverka hur olika personer agerar i diverse situationer. Det är något som två masterstudenter vid Karlstad Universitet undersöker. Studien genomförs med…

Läs mer
Resan Mot Det Agila Företaget

Resan mot det agila företaget

Målet med att göra ett företag agilt är att i varje ögonblick säkerställa att man arbetar med att skapa kundvärde som kan levereras kontinuerligt. För att lyckas med det behöver man ha en flexibel organisation som snabbt kan anpassa sig…

Läs mer
Debatt: Ska Man Räkna På Alla Nyttor?

Debatt: Ska man räkna på alla nyttor?

En vanlig fråga i planeringen är antalet nyttor i varje projekt. Steve Jenner skriver i sin bok "Managing Benefits" att man ska sträva efter att identifiera alla tänkbara nyttor. Han menar att allt ska dokumenteras och följas upp. Men är…

Läs mer
Nya Projektstandarder Utvecklades I Kyoto

Nya projektstandarder utvecklades i Kyoto

I dagarna hölls ett möte i Kyoto där nya dokument inom standarden för projekt, program och portofolio management bearbetades. 60 experter från 20 länder var samlade. Deltagarna var experter inom projektområdet, samt professorer, forskare och företagsledare. Sverige var också representerat.…

Läs mer

Anna Nilsson-Ehle ny ordförande i Projektakademien

Vid årsmötet den 10 april 2014 valdes Anna Nilsson-Ehle, chef för Chalmers fordons- och trafiksäkerhetscentrum SAFER, till ny ordförande för Svenska ProjektAkademien. Hon utsågs till Årets Projektledare 2001 för sitt arbete med att leda uppbyggnaden av kunskapscentret Universeum i Göteborg…

Läs mer

Årets Projektledare 2013: Martin Österdahl

Svenskt Projektforum gratulerar Martin Österdahl, Årets Projektledare 2013, som Projektakademin utsåg på Projektnäring 22 november. Martin Österdahl, SVT, ledde Eurovision Song Contest och såg till att sätta Malmö på kartan, samtidigt som projektet syftade till att förena människor i Europa.…

Läs mer
  • 1
  • 2