skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

IPMA® Certifiering online

IPMA®certifikatet är ett internationellt erkänt sätt att bevisa kompetens inom projekt-, portfölj-och programledning och öka ditt värde som projektprofss. Nu sker hela certifiering on-line. IPMA certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som…

Läs mer

10 egenskaper hos bra ledare

2008 lanserade ett internt team på Google Project Oxygen – en insats för att avgöra vad som gör en chef bra på Google. Från denna forskning identifierades åtta beteenden som är vanliga bland högpresterande chefer, dessa införlivades i chefsutvecklingsprogram. Genom…

Läs mer

Den digitala revolutionen

-Jag älskar paradoxen kring digitalisering för ju mer vi digitaliseras desto viktigare blir elementen kring det mänskliga. De tre sanningarna kring digitalisering; tanken kring att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och det kan antingen bli ett hot eller…

Läs mer

IPMA® Certifiering online

IPMA®certifikatet är ett internationellt erkänt sätt att bevisa kompetens inom projekt-, portfölj-och programledning och öka ditt värde som projektprofss. Nu sker hela certifiering on-line. IPMA certifieringen följer internationell standard ISO/IEC 17024 ”Bedömning av överensstämmelse – Allmänna krav på organ som…

Läs mer

Att leda på distans

Att arbeta på distans ställer andra krav på ledarskap. När rekommendationerna är att arbeta hemifrån den utsträckning som går behöver vi justera vårt sätt att leda. Att kommunicera vad som händer i organisationen, i projektet, med kunder och intressenter och…

Läs mer

Artikelserie – Projektskolan

Projektskolan innehåller tankar, tips och idéer. Så här långt har 7 avsnitt publicerats. Läs alla här> Mer omfattande artiklar om projekt och förändringar, ledarskap, metoder och verktyg finns att läsa i vår tidning Projektvärlden som du får om du är…

Läs mer

Extra omgångar IPMA certifiering!

Efterfrågan på IPMA certifieringar ökar och vi lägger in extra omgångar med start före sommaren, då har du ditt certifikat till "höst-terminen". Inga resor krävs till våra certifieringar - de sker helt on-line! B-omgång med start 26 maj eller 16…

Läs mer

Kompetenshöjning

Svenskt Projektforum arrangerar inga kurser eller utbildningar men det finns ett antal professionella kursgivare i vårat nätverk. Läs mer om dessa nedan. IPMA Registrerade utbildningar Svenskt Projektforum behöver vara en oberoende part för att kunna genomföra IPMA-certifieringar. Sedan våren 2011…

Läs mer
Back To Top