Skip to content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

AI och projektledning

Kommer AI på sikt att förändra projektledarrollen? Svaret på den frågan är utan tvekan ja, AI kommer på sikt att förändra projektledarrollen, i rollen som projektledare kommer det i framtiden vara mer fokuserat på ledarskapet, att få ihop projektteamet, projektets…

Läs mer

Rapport från årsmötet 

Den 10 april genomfördes Projektforums årsmöte, online och i våra lokaler på Olof Palmes Gata. Mötet följde den stadgeenliga dagordningen och det redogjordes både för föregående år och verksamhetsplanen för 2024 presenterades och godkändes. Vi vill tacka alla mötesdeltagare, avgående…

Läs mer

Möt Projektforums nya styrelsemedlemmar

Efter årsmötet den 10 april röstades tre stycken nya medlemmar in i Svenskt Projektforums styrelse. Vi säger hej och välkomna till Ulrika Adlerz-Lind, Tomas Domberg och Stefan Rinaldo som nedan bjuder på en kort presentation av sig själva och varför…

Läs mer

Definition: Makt & Inflytande

Kompetenselementet “makt och inflytande” handlar om att ha förmågan att upptäcka och förstå individers och gruppers intressen och hur dessa påverkar deras agenda och maktutövning. Kompetenselementet betyder att projektledare bör vara medvetna om hur projektets kontext informellt påverkas av individer…

Läs mer

Har du makten att påverka?

Begreppet makt har sagts vara lika viktigt för samhällsvetenskapen som begreppet energi är för fysiken. Men vad är makt, och varför är ämnet så känsligt att prata om? En människas makt kan vara både formell och informell, och dess påverkan…

Läs mer

Frigör kraften ur feedback

Lär dig hur du kan börja använda feedback skarpare som ett av dina viktigaste verktyg! Genom att lyfta din förmåga att både ge och ta emot och be om feedback kan lyfta samarbete och kommunikation till nya nivåer. Dessutom får…

Läs mer

Intressentanalys

Projektledning är en komplex disciplin som involverar att hantera resurser, tid, och människor för att framgångsrikt slutföra projekt. Makt och inflytande är två viktiga aspekter inom projektledning, särskilt när det gäller att samarbeta med intressenter och säkerställa projektets framgång. Låt oss utforska dessa…

Läs mer

IPMA Global Research Fellowship

IPMA tillkännager starten av Global Research Fellowship, en ny hederskategori som är utformad för att erkänna och belöna personer som har gjort betydande bidrag till projektledning och utvecklingen av IPMA-forskning. Kriterier för forskarstipendium För att komma i fråga för IPMA…

Läs mer

33;e IPMA Världskongressen hålls i Sydafrika

I höstas träffade våra styrelsemedlemmar, Fredrik Lorén Karlsson och Herwig Stöckl, ordföranden för IPMA Sydafrika, Ben Peters, som berättade något verkligen fascinerande. För bara några år sedan hade inte Sydafrika någon bra mötesplats för projektledare och att vara certifierad projektledare…

Läs mer
Back To Top