skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Irritation på kontoret

Blocket Jobb genomför regelbundet undersökningar som tar tempen på arbetsmarknaden och arbetslivet, och den här gången ställdes frågor om vilka beteenden som vi irriterar oss mest på hos våra kollegor. Och att inte ta ansvar toppar listan med god marginal.…

Läs mer

Vanligt hyfs skadar inte

Ohövlighet samt otrevligt och respektlöst beteende har blivit allt vanligare i det moderna samhället, och har rapporterats vara en av de mest påträngande formerna av antisocialt beteende på arbetsplatser. En studie i ämnet har utförts av Dan Hasson, Karolinska Institutet,…

Läs mer

Myndighetsnätverkets vårträff 4 maj

Myndighetsnätverket har funnits sedan 2003 och är nätverket för dig som arbetar med projekt och portföljhantering på en myndighet. Den 4:e maj är det dags för nätverkets vårträff och vi välkomnar dig till en inspirerande dag fullspäckad med inspiration, kunskaps-…

Läs mer

eAcademy-kurs på nätet om projektportföljhantering

Thinking Portfolio presenterar en öppen och lättförståelig eAcademy-kurs på nätet om projektportföljhantering Thinking Portfolio är ett finskt IT-bolag som erbjuder kunder olika portföljhanteringslösningar som molntjänst. Huvudprodukterna utgörs av projekt-, applikations-, risk- och tjänsteportföljer. Vi är representerade i Finland, Sverige, Nederländerna, Tyskland, Österrike,  Schweiz och Slovenien. Våra kunder är stora och medelstora företag och organisationer…

Läs mer

Årsmöte 2022

Årsmötet genomfördes helt digitalt den 6 april. Årsmötet är föreningen viktigaste möte och öppet för alla medlemmar, här redogjordes för föregående år och verksamhetsplanen för 2022 presenterades och godkändes. Stort tack till alla deltagare, valberedningen och styrelsen! Mötet valde också…

Läs mer

Återhämtning

Niclas Almén, KBT-psykolog och forskare på Mittuniversitetet, som skrivit boken Återhämtningsguiden: Må bra trots stress och press vill ge vägledning för återhämtning, som han menar är avgörande för att den vardagliga stressen ska bli hanterbar och ligga på en hållbar…

Läs mer
Back To Top