skip to Main Content
08 - 22 14 13 info@projektforum.se

Värdet av Certifiering

Men vad är värdet av en certifiering där certifikatet garanteras? Vad har högst värde? Ett diplom eller certifikat där du lär dig, skriver ett teoretiskt prov, upprepar om det behövs, försöker igen och klarar dig? Eller ett certifikat där du…

Läs mer

Finalisterna till priset Årets Projektledare

Finalist 1 – Joakim Åberg Projekt: Upphandling och implementering av nya Vegasautomater, Svenska Spel AB Projektet varade i 5 år och motsvarade en omfattade investering som innebar upphandling, implementation och utbyte av hårdvara (spelautomater och kontrollenheter) och centralmjukvara för att…

Läs mer

Härskartekniker

Härskartekniker är olika former av kränkande särbehandling, det vill säga återkommande ojusta och negativa handlingar mot en eller flera personer. Begreppet ”härskartekniker” myntades redan på 1940-talet av den norska psykologen och filosofen Ingjald Nissen, men det skulle dröja till slutet av 70-talet…

Läs mer

Vi bidrar till er utveckling

Certifiering är en standardiserad prövning. Att som person ha ett certifikat på sin kompetens har ett högt marknadsföringsvärde. Ett värde till nytta för både individen och organisationen. I takt med att kravet på kompetens ökar i arbetslivet ökar även kravet…

Läs mer

10 saker du aldrig ska göra

Att du inte ska bryta löften är en viktig regel i livet och på arbetsplatser. Här är 9 andra saker du aldrig ska göra mot en teammedlemmar om du vill behålla deras förtroende. Forbes har gjort en lista på 10 saker…

Läs mer

Reskill – upskill

Eftersom verkligheten hela tiden förändras växer behovet av att lära om och lära nytt för att vara gångbar på en alltmer snabbrörlig arbetsmarknad. Exakt vad du behöver fokusera på kan vara svårt att identifiera i det snabbrörliga samhället. Upskill betyder…

Läs mer

Leda i kris

En kris är resurskrävande för organisationen den drabbar. Samtidigt finns ofta mycket av lära av krisen och förberedelser för en eventuellt kris,  då den ofta säger något om organisationens behov, sårbarheter och luckor. Någon gång kommer tillfället då du måste leda…

Läs mer

Internationell certifiering

Efterfrågan på skickliga projektledare är hög. Certifierade yrkesutövare har den kompetens som krävs för att leda team och nå framgångsrika projektresultat. Att certifiering är en fördel blir uppenbart när organisationer söker medarbetare till sina  projekt, uppdrag och förändringar. De söker…

Läs mer

Popcornhjärnan

Begreppet "popcornhjärna" grundar sig i en teori om att våra hjärnor alltid strävar efter mesta möjliga välmående till minsta möjliga energikostnad. Tex kan den smarta telefonen kan sysselsätta oss i timmar utan att vi behöver engagera oss i mänskliga relationer…

Läs mer
Back To Top